THÔNG TIN NÓNG:

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HỒI

Mã số thuế: 103204982

Loại hình hoạt động:

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Hà Hồi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật:

Tra cứu mã số thuế công ty mới thành lập