THÔNG TIN NÓNG:

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì

Như bạn cũng biết thì thuế là một trong những nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước để có thể tái đầu từ và phục vụ cho nhiều mục đích khác nữa. Có rất nhiều loại thuế đang được áp dụng nhưng trong bài viết hôm nay tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp. Hãy cùng đến với bài viết dưới đây và tìm kiếm những thông tin hữu ích cho mình nhé!

Như bạn cũng biết thì thuế là một trong những nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước để có thể tái đầu từ và phục vụ cho nhiều mục đích khác nữa. Có rất nhiều loại thuế đang được áp dụng nhưng trong bài viết hôm nay tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin vềthuế thu nhập doanh nghiệp. Hãy cùng đến với bài viết dưới đây và tìm kiếm những thông tin hữu ích cho mình nhé!

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế trực thu được đánh dựa trên kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh cũng nhưng sản xuất của một doanh nghiệp. Đối tượng chịu thuế là những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập. 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là tỷ lệ tính thuế được nhà nước quy định trong luật và hiện nay thì mức thuế suất là thường là 28%. Tuy nhiên thì tùy thuộc vào từng dự án mà những doanh nghiệp tiến hành thăm dò, tìm kiếm các nguồn tài nguyên khí hiếm thì có phải chịu mức thuế suất là 28 đến 50%. Có thể thấy việc xác định tỷ lệ thuế suất phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực kinh doanh, khai thác của chính doanh nghiệp đó. 

Nhân viên kinh doanh là gì? Mô tả công việc nhân viên kinh doanh

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Để hiểu rõ hơn cũng như nhận biết được thuế thu nhập doanh nghiệp thì hãy cùng tôi điểm qua những đặc điểm nổi bật nhất là loại thuế này nhé. 

Proposal là gì? Tại sao doanh nghiệp cần có những Proposal đột phá

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu.

Thuế trực thu là thuế mà người nộp thuế cũng chính là người phải gánh chịu thuế, thông thường sẽ có thuế thu nhập, thuế đánh trên tài sản hay thuế đánh theo đối tượng đang cư trú tại một khu vực nào đó sẽ là thuế trực thu. Thuế trực thu ngoài mục đích là tạo nguồn ngân sách cho hoạt động xã hội của Nhà nước mà chúng còn điều tiết nền kinh tế cũng như tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội phát triển một cách công bằng hơn. Đối tượng nộp thuế và chịu thuế là đồng nhất. 

Đối tượng cho thuế thu nhập doanh nghiệp chính là những cơ quan, công ty, xí nghiệp có hoạt động sản xuất và có thu nhập hay lợi nhuận. Không chỉ có những thu nhập từ hoạt động kinh doanh thường xuyên mà những nguồn thu nhập bất thường như tặng, biếu cũng như việc thanh lý tài sản cố định cũng sẽ được tình vào khoảng thu nhập chịu thuế. Để khuyến khích và tạo cơ hội cho những doanh nghiệp mới cũng như quy mô nhỏ phát triển thì thu nhập ít sẽ phải nộp thuế ít và có thể có những khoảng miễn trừ theo luật quy định. Bên cạnh đó thì việc cá biệt hóa người chịu thuế và người nộp thuế sẽ nhằm thực hiện vai trò điều tiết của thuế và thực hiện công bằng xã hội.

3. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) mới nhất thì công thức tính thuế sẽ là:

Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN

 Thuế TNDN= (doanh thu tính thuế-quỹ phát triển KH và CN) x thuế suất

Doanh thu tính thuế=doanh thu chịu thuế-(Thu nhập được miễn thuế+Các khoản lỗ kết chuyển)

Trong đó doanh thu chịu thuế được hiểu là mức lợi nhuận mà doanh nghiệp đó đạt được từ hoạt động kinh doanh của mình và được tính bằng công thức: tổng doanh thu - tổng chi phí. Tổng chi phí này sẽ bao gồm những chi phí để sản xuất, bán hàng, quản lý,... Tuy nhiên cũng có những khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp như:

  • Tiền lương, tiền thưởng hay tiền công cho người lao động trong trường hợp đã hạch toán vào chi phí sản xuất, thực tế không hề chi trả hay trả sau khi tính thuế. 
  • Chi phí trang phục cho công nhân viên chỉ được tính tối đa là 5 triệu đồng/1 người/ 1 năm, nếu vượt quá sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế. 
  • Những khoản chi cho nhân viên công tác như ở hay tiền sinh hoạt sẽ không được tính để trừ vào tiền thuế. 
  • Những khoản chi cho phúc lợi cho người lao động như tiền hỷ, đám hiếu, học tập hay hỗ trợ sau thiên tai tai nạn,.. sẽ không được xem là chi phí được trừ. 
  • Nộp quỹ hưu trí hay bảo hiểm cho người lao động chỉ được tính vào chi phí nếu dưới 3 triệu đồng/ 1 người/ 1 tháng. 
  • Trả lãi vay của doanh nghiệp vào sản xuất và cho vốn điều lệ cũng sẽ không được xem là chi phí để có thể khấu trừ hay giảm doanh thu tính thuế. 
  • Chi phí khấu hao tài sản cố định chỉ được tính làm chi phí trừ khi chúng được sử dụng vào việc sản xuất của doanh nghiệp cũng như có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu cho doanh nghiệp một cách hợp pháp. 
  • Các khoản tiền doanh nghiệp bị phạt không được tính làm cho phí để trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Vậy là những thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp như khái niệm. công thức và những trường hợp đặc biệt trong luật mà tôi muốn cung cấp cho các bạn đến đây là hết rồi. Mong rằng những thông tin này có thể giúp ích được cho các bạn.

Mã số doanh nghiệp - điều cần biết cho các ứng viên

TAGS
Scroll To Top