THÔNG TIN NÓNG:

Cầu là gì? Cung là gì? Những điều cơ bản cần biết

Cung cầu là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết giá cả của hàng hóa bất kỳ trên thị trường. . Vậy cung cầu là gì? và cách vận hành của quy luật cung cầu ra sao?

Cung – cầu và giá cả của hàng hóa luôn là vấn đề được các nhà kinh tế học chú ý nhiều khi nghiên cứu các vấn đề kinh tế cơ bản. Giữa cung – cầu và giá cả hàng hóa có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau. Giá cả hàng hóa tăng thì lượng cung tăng và lượng cầu giảm . Ngoài ra, cung – cầu còn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác không phải là giá cả. Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ này, em xin phân tích đề tài: “Phân tích cung – cầu và giá cả thị trường của một mặt hàng tiêu dùng trong thực tế trong một khoảng thời gian nào đó ”

Tìm hiểu cung cầu là gì

Khái niệm về cung là gì, cầu là gì vẫn luôn bất biến trên thị trường, đây cũng là quy luật được hình thành để điều chỉnh mức giá cân bằng, cùng lượng giao dịch cân bằng có thể xác định được. Vì điều này nên có nhiều thắc mắc xoay quanh vấn đề phân tích và làm rõ cung cầu là gì.

cau-la-gi
Tìm hiểu về quy luật cung cầu

Hãy cùng tìm hiểu khái niệm cơ bản về cung và cầu trên thị trường:

Cung là gì

Cung là biểu thị nhưng lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người bán có khả năng sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định (với các yếu tố khác không đổi)

Quy luật cung: Khi giá cả của các hàng hóa tăng lên thì lượng cung cũng tăng (trong điều kiện các yếu tố khác là không đổi). Cung bao gồm cung thị trường và cung cá nhân, cung thị trường là cung của toàn bộ thị trường và bằng tổng cung cá nhân. Ngoài giá cả của hàng hóa thì cung chịu sự chi phối của các nhân tố: công nghệ, giá cả các yếu tố sản xuất, các kỳ vọng, sự điều tiết của Chính Phủ …

Cung trong tiếng Anh là Supply – thuật ngữ dùng để chỉ số lượng hàng hóa, dịch vụ mà nhà cung cấp sẵn sàng bán ra thị trường, với một mức giá riêng trong khoảng thời gian nhất định.

Theo quy luật về cung, khi hàng hóa có mức giá đang theo xu hướng tăng, nguồn cung cũng sẽ tăng theo. Có 3 thành phần trong cung gồm:

 • Cung cá nhân (lượng cung): Số lượng hàng hóa, dịch vụ nhà cung cấp muốn bán trong thời gian cố định. Khái niệm cung cá nhân luôn đi kèm với mức giá mới có nghĩa.
 • Cung thị trường: Số lượng hàng hóa, dịch vụ của một ngành hàng trong nền kinh tế xác định.
 • Tổng cung: Số lượng hàng hoá, dịch vụ của tất ngành hàng kết hợp trong nền kinh tế xác định.
cung-cau-la-gi-2
Cung là gì

Có nhiều yếu tố tác động đến nguồn cung gồm: giá, trình độ công nghệ kỹ thuật, nguồn cung của vật liệu thô, định chế kinh tế, chính sách của chính phủ,… cùng các nguyên do bất khả kháng (thiên tai, lũ lụt).

Cầu là gì

Cầu của một hàng hóa dịch vụ là số lượng của hàng hóa và dịch vụ đó mà người tiêu dùng sẵn lòng mua tương ứng với các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian xác định.

Quy luật cầu: Khi giá hàng hóa tăng lên (trong điều kiện các yếu tố khác không đổi) thì lượng cầu mặt hàng đó sẽ giảm xuống. Cầu bao gồm cầu cá nhân và cầu thị trường. Cầu thị trường là cầu của tất cả mọi người trong thị trường và bằng tổng các cầu cá nhân (theo từng mức giá).Trên thị trường có rất nhiều yếu tố tác động đến cầu ngoài giá cả hàng hóa thì còn có các nguyên nhân sau: Thu nhập, sở thích của người tiêu dùng, giá cả của các loại hàng hóa có liên quan (hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung), các kỳ vọng, dân số …

Trong tiếng Anh, cầu là Demand. Thuật ngữ này dùng để chỉ số lượng hàng hóa, dịch vụ bạn sẵn sàng mua với nhiều mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định.

Theo quy luật về cầu, khi giá của hàng hóa tăng lên, lượng cầu của mặt hàng đó giảm xuống. Các thành phần của cầu gồm có:

 • Cầu cá nhân (lượng cầu): Số lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người mua muốn mua ở mức giá cụ thể, trong khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, cầu cá nhân hay lượng cầu chỉ có ý nghĩa ở một mức giá cụ thể.
 • Cầu thị trường: Số lượng hàng hóa, dịch vụ của một ngành hàng cụ thể, xét trên quy mô nền kinh tế xác định.
 • Tổng cầu: Số lượng hàng hóa, dịch vụ của toàn bộ các ngành hàng gộp lại trên quy mô kinh tế xác định.
cung-cau-hang-hoa-va-gia-ca-thi-truong
Cầu trên thị trường

Các yếu tố tác động đến nguồn cầu gồm: giá, thị hiếu của người dùng, giá mặt hàng có liên quan trên thị trường, thu nhập, kỳ vọng nền kinh tế,…

Giá cả thị trường:

Cân bằng thị trường là một trạng thái trong đó giá cả và sản lượng giao dịch trên thị trường có khả năng tự ổn định, không chịu những áp lực buộc phải thay đổi. Đó cũng là trạng thái được tạo ra được sự hài lòng chung giữa người mua và người bán. Tại mức giá cân bằng, sản lượng hàng hóa mà những người bán sẵn lòng cung cấp ăn khớp hay bằng với sản lượng mà những người mua sẵn lòng mua.

Trên một thị trường có tính chất cạnh tranh, có nhiều người mua, có nhiều người bán, đồng thời không có sự can thiệp của nhà nước, giá cả thị trường sẽ có xu hướng hội tụ về mức giá cân bằng – mức giá mà tại đó, lượng cầu bằng chính lượng cung.

Mối quan hệ giữa cung, cầu và giá cả thị trường:

Trên thị trường thực tế, giữa cung – cầu và giá cả có mối quan hệ mật thiết, quyết định, chi phối lẫn nhau. Bởi vì sự tăng hay giảm giá cả của một loại mặt hàng nào đó chính là sự tách ròi giá cả với gia trị của hàng hóa đó. Nó kích thích hoặc hạn chế nhu cầu có khả năng thanh toán về hàng hóa này hay hàng hóa khác. Từ đó dẫn đến sự chuyển dịch nhu cầu hàng hóa, gây nên sự biến đổi trong quan hệ cung cầu.

Tóm lại cung là gì cầu là gì

– Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

– Cung là khối lượng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng vứi mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sả xuất xác định.

– Người bán và người mua quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán vì cầu là gọi tắt của nhu cầu có khả năng thanh toán, tức là nhu cầu mà người tiêu dùng cần mua được bảo đảm bằng số lượng tiền mà họ sẵn có tương ứng. Như vậy, chỉ khi có khả năng thanh toán thì cầu mới xuất hiện.

Mối quan hệ giữa cung, cầu và giá cả thị trường

Xét nền kinh tế vĩ mô, cân bằng của thị trường là trạng thái có sản lượng giao dịch và mức giá có khả năng tự ổn định, không phải bị thay đổi do chịu áp lực. Ở trạng thái cân bằng sẽ nhận được sự hài lòng từ cả hai phía, gồm người mua và người bán. Ở mức giá cân bằng, sản lượng hàng hóa người bán sẵn lòng cung cấp bằng với sản lượng hàng hóa người mua sẵn lòng mua.


vi-du-quy-luat-cung-cau
Ví dụ quy luật cung cầu

Mối quan hệ của cung, cầu với giá cả thị trường

Vậy mối quan hệ của giá cả với cung cầu là gì? Tóm tắt về mối quan hệ này như sau:

 • Giá cả sẽ ổn định khi cung bằng cầu.
 • Giá cả sẽ giảm khi cung vượt cầu.
 • Giá cả sẽ tăng khi cầu vượt cung.

Nền kinh tế thị trường có tính chất giá cả luôn biến động. Vì vậy, các cơ quan quản lý thị trường phải tái điều chỉnh để kiểm soát giá cả thị trường ổn định. Khi giá cả ổn định, nền kinh tế thị trường sẽ dễ dàng tăng trưởng đúng với kế hoạch đã đề ra.

Tác dụng của quy luật cung cầu

Để giải đáp thắc mắc tác dụng của quy luật cung cầu là gì, chúng ta sẽ làm rõ lợi ích nhận được từ quy luật này đối với các đối tượng khác nhau: nhà nước, bên cung, bên cầu,…

Đối với Nhà nước

Quy luật cung cầu có tác dụng lớn đối với nhà nước, hỗ trợ điều chỉnh tình hình nền kinh tế. Nếu cầu vượt cung, nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp điều chỉnh để tăng nguồn cung ra thị trường. Ngoài ra, nhà nước cũng có thể sử dụng biện pháp điều tiết và tìm ra kẻ đầu cơ.

Còn trong trường hợp cung vượt cầu, dựa vào quy luật cung cầu, nhà nước có thể đưa ra những biện pháp để kích cầu.

Đối với nhà sản xuất, kinh doanh

Nhà sản xuất, kinh doanh cũng có thể áp dụng quy luật cung cầu cho hoạt động của mình.

 • Nếu cầu vượt cung, nghĩa là giá hàng hóa đang cao hơn giá trị thực tế, nhà sản xuất tìm cách tăng gia sản xuất để tăng lợi nhuận thu về.
 • Khi cung vượt cầu, nghĩa là giá hàng hóa thấp hơn giá trị thực tế, nhà sản xuất sẽ tìm cách thu hẹp sản xuất để tối ưu khoản chi phí phải bỏ ra.
cung-cau-la-gi-5
Tác dụng của quy luật cung cầu

Đối với người tiêu dùng

Với người tiêu dùng, quy luật cũng mang đến nhiều tác dụng không ngờ đến!

 • Với dấu hiệu cầu vượt cung, mức giá đang cao nên người tiêu dùng giảm hoạt động mua sắm.
 • Với dấu hiệu cung vượt cầu, giá đang thấp nên người tiêu dùng tăng hoạt động mua sắm.

Quy luật cung cầu và giá cả thị trường, tiền tệ

Trong thị trường,tiền tệchính là phương tiện để thanh toán (dùng tiền để mua hàng) chính vì vậy lượng tiền phải ngang với lượng hàng hóa vật chất của một nền kinh tế. Lượng tiền cần thiết đó được gọi là Cầu tiền.

Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch chuyển cầu tiền:

– Thu nhập thực tế theo Năng lực sản xuất: khi năng lực sản xuất của một nền kinh tế tăng lên thì lượng hàng hóa sản xuất ra cũng sẽ tăng lên. Chính vì vậy cần một lượng tiền tương ứng để cân bằng.

Ví dụ: Một nền kinh tế có 10.000đ tiền mặt, 10 cuốn sách giá 1.000đ. Nếu năng lực sản xuất của nền kinh tế đó lên thành 20 cuốn sách trong khi đó thị trường chỉ có 10.000đ thì sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm tiền nền không thể trao đổi được 10 cuốn sách tăng thêm. Để bù đắp cho việc này thì:

+ Một là, giá sách giảm đi một nửa còn 500đ (giá trị đồng tiền tăng lên).

+ Hai là, in thêm 10.000đ tiền mặt để cân bằng lượng tiền và lượng sách (tiền tệ mất giá đi).

– Mức giá cả tăng: trước đây bạn mua 1 quả trứng gà 2.000đ, nay mua 1 quả trứng gà 3.000đ vì vậy sẽ cần bổ sung thêm 1.000đ à cùng một lượng hàng hóa như cũ nhưng phải chi nhiều tiền hơn (hay gọi là Lạm phát, nếu bạn chua hiểu rõ về vấn đề này, hãy xem bài: Lạm phát là gì ?

Cung tiền: của một Quốc gia chỉ có ngân hàng Trung Ương có chức năng này nên cung tiền là một số cố định không phụ thuộc vào lãi suất.

Cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái

Cung cầu về ngoại tệ trên thị trườnglà nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động của tỷ giá hối đoái. Cung cầu ngoại tệ lại chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau như trong đó có 2 yếu tố chính là cán cân thanh toán quốc tế và tổng cung tiền tệ.

cung-cau-va-ty-gia-hoi-doi
Cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái

1. Cán cân thanh toán quốc tế

– Cán cân thanh toán quốc tế dư thừa ==> Cung ngoại hối > Cầu ngoại hối ==> Tỷ giá hối đối có xu hướng giảm.

– Cán cân thanh toán quốc tế thiếu hụt ==> Cung ngoại hối < Cầu ngoại hối ==> Tỷ giá hối đối có xu hướng tăng.

2. Tổng cung tiền tệ

Cung cầu nội tệtrên thị trường ngoại hối là một bộ phận của tổng cung cầu tiền tệ Quốc gia đó ==> Tổng cung cầu tiền tệ Quốc gia thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp cung cầu nội tệ trên thị trường ngoại hối -==> quyết định tỷ giá cân bằng trên thị trường ngoại hối.

Ví dụ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành chính sách thắt chặt tiền tệ làm giảm Cung nội tệ ==> Cung nội tệ trên thị trường ngoại hối giảm ==> Cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối giảm ==> Tỷ giá thay đổi.

Quy luật cung cầu trên thị trường chứng khoán

Đối với thị trường chứng khoán, quy luật cung cầu thể hiện sự điều chỉnh lượng cung và lượng cầu trên thị trường để xác định mức giá cân bằng với lượng giao dịch.

Tác động của quy luật cung cầu trên thị trường chứng khoán là gì? Thực tế, quy luật này có ảnh hưởng đến sự biến động của giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường. Thông qua quy luật này, tâm lý của nhà cầu tư cũng được thể hiện qua sự thay đổi về giá của các mã cổ phiếu.

Ví dụ thực tế

Xét ví dụ về quy luật cung cầu trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu ROS. Loại cổ phiếu này có cầu tăng mạnh mẽ trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2018.

Vì lý do này nên mức giá của cổ phiếu được đẩy từ 10.000 đồng lên đến 200.000 đồng, mặc dù các nhà đầu tư cho rằng cổ phiếu này không có giá trị cao như vậy.

Sau đó, vào thời gian khoảng cuối năm 2020, lượng cầu của cổ phiếu này giảm dần thì mức giá bắt đầu giảm xuống còn 2.000 đồng/cổ phiếu.

cung-cau-la-gi-6
Quy luật cung cầu khi áp dụng đối với thị trường chứng khoán

Sự ảnh hưởng của quy luật cung cầu trên thị trường cổ phiếu

Từ ví dụ trên cho thấy, quy luật cung cầu có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường cổ phiếu. Vậy đối với thị trường cổ phiếu, sự ảnh hưởng của quy luật cung cầu là gì?

Hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán được xếp vào loại giao thương đặc biệt. Vì vậy, thị trường này cũng bị tác động bởi quy luật cung cầu. Quy luật này sẽ có ảnh hưởng lớn đối với những nhà đầu tư ngắn hạn do tâm lý sợ bỏ lỡ.

Có nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, đa số nhà đầu tư có xu hướng mua và bán theo cảm xúc nhiều hơn phân tích các yếu tố để quyết định. Việc hiểu và nắm bắt quy luật cung cầu sẽ giúp các nhà đầu tư đánh giá một cách khách quan về diễn biến giá chứng khoán và hạn chế tình trạng chạy theo đám đông.

Đối với thị trường chứng khoán, những cổ phiếu được nhiều người mua sẽ có xu hướng tăng lên và ngược lại.

Phân tích cung cầu và giá cả thị trường của mặt hành tiêu dùng trên thực tế

Ta có bảng về lượng cung và lượng cầu về mặt hàng bó hoa trong thời gian một năm như sau:

Mức giá (nghìn đồng/bó hoa) – Lượng cung (nghìn bó hoa) – Lượng cầu (nghìn bó hoa)

100 50 250

300 100 200

500 150 150

700 200 100

900 250 50

2.1. Phân tích cầu của mặt hàng hoa:

Có thể biểu thị cầu của một loại hàng hóa bằng nhiều cách khác nhau: biểu cầu, hàm cầu, đồ thị …Tuy nhiên tất cả các phương án trên đều biểu thị mối quan hệ giữa giá cả thị trường và lượng cầu theo đúng quy luật cầu.

Theo quy ước, trục tung biểu diễn giá, trục hoành biểu diễn lượng cầu của bó hoa trên thị trường. Đồ thị theo biểu cầu ở trên rõ ràng là một đường thẳng. Đường cầu cho thấy mối quan hệ nghịch giữa giá cả và lượng cầu về bó hoa khi các yếu tố khác giữ nguyên. Đây là một đường cầu điển hình: đường cầu dốc xuống bên phải. Phương trình cầu: Trong trường hợp đường cầu là một đường thẳng thì phương trình cầu có dạng là QD = a + bP trong đó a là hằng số, b<0 nh="" v="" y="" ph="" ng="" tr="" c="" u="" a="" m="" t="" h="" b="" hoa="" sau="" :="" p="">

QD = 225+0.25P

Qua hàm số cầu, quan hệ về mặt số lượng giữa lượng hàng hóa mà người tiêu dùng sẵn sàng và mức giá của chình hàng hóa đó được thể hiện một cách đơn giản, khái quát: ứng với một mức giá nhất định ta biết được lượng cầu về một hàng hóa của người tiêu dùng là bao nhiêu. Ví dụ ở mức giá 300 nghìn đồng, lượng cầu của bó hoa là 200 bó, khi mức giá tăng lên 500 nghìn đồng/bó thì lượng cầu giảm xuống còn 150 bó. Ngược lại khi giá bó hoa giảm xuống còn 100 nghìn đồng/bó thì lượng cầu của hoa tăng lên đến 250 bó hoa trong một khoảng thời gian nhất định. Có sự thay đổi của lượng cầu theo giá thị trường trên hoàn toàn phù hợp với quy luật cầu trong trường hợp các yếu tố khác là không đổi. Tuy nhiên trên thị trường thực tế, có rất nhiều các yếu tố khác chi phối đến lượng cầu của hàng hóa mà không phải là giá cả của hàng hóa đó .

Trên thực tế và ngày lễ như 20/10, 20/11, 8/3… nhu cầu tiêu dùng hoa vô cùng lớn nên dù giá tăng cao nhưng lượng cầu vẫn cao , thu nhập của người tiêu dùng tăng nên nhu cầu về hoa để trang trí cũng tăng hoặc sự có mặt của hoa giấy, hoa nhựa, hoa voan… trên thị trường (là những mặt hàng thay thế cho hoa tươi) có kiểu dáng, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt làm cho nhu cầu của hoa tươi giảm mạnh ….

Sự thay đổi giá cả của hoa làm cho lượng cầu di chuyển dọc theo đường cầu còn sự thay đổi của cầu sinh ra do sự thay đổi của các yếu tố khác, được minh hoa bằng sự dịch chuyển của đường cầu . Sự tăng lên của lượng cầu về hoa làm cho đường cầu dịch chuyển sang phải và ngược lại sự suy giảm về cầu làm cho đường cầu dịch chuyển sang trái .

2.2. Phân tích cung của mặt hàng hoa:

Cũng như cầu, biểu thị cung bằng biểu cung, hàm cung và đồ thị. Biểu cung là một bảng số liệu gồm hai dãy số liệu đặt tương ứng với nhau. Một dãy số thể hiện các mức giá khác nhau của hàng hóa mà người ta phân tích. Dãy còn lại thể hiện khối lượng hàng hóa tương ứng mà người sản xuất sẵn sàng cung ứng.

Đồ thị cung: Đường cung là một đường phản ánh mối quan hệ giữa giá và lượng cung trong điều kiện các yếu tố khác là không đổi. Theo biểu cung về hoa chúng ta có thể minh họa bằng đồ thị (hình 2)

Đường cung là một đường dốc lên về phía phải, biểu thị mối quan hệ thuận giữa giá và lượng cung. Giá của hoa tăng thì lượng cung của hoa cũng tăng. Thật vậy, giá hoa từ 700 lên 900 nghìn đồng/bó thì lượng cung cũng tăng mạnh từ 200 lên 250 bó hoa . Điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật cung . Giá hoa tăng , nhà sản xuất thu được nhiều lợi nhuận hơn nên lượng hoa cung ứng ra thị trường cũng nhiều hơn (xét trong trường hợp nguyên liệu bó hoa như giấy bóng kinh, dây nơ, xốp cắm … không thay đổi)

Từ đồ thị trên ta rút ra được hàm cung: QD = 25 + 0.25P

Cũng như cầu, ngoài giá cả thì cung cũng thay đổi do các yếu tố khác như mất mùa , lượng cung sẽ giảm , hoặc các kỳ vọng, công nghệ, sự điều tiết của Chính Phủ… Sự thay đổi lượng cung do sự thay đổi của giá hoa sẽ làm cho lượng cung trượt dọc theo đường cung , còn sự thay đổi của cung về hoa do sự thay đổi của các yếu tố khác sẽ làm cho đường cung dịch chuyển. Khi cung tăng làm đường cung dịch chuyển sang phải và ngược lại.

2.3. Phân tích giá cả của thị trường hoa:

Dựa vào đồ thị và biểu cung ở trên, ta có thể thấy điểm cân bằng cua thị trường là mức giá 500 nghìn đồng/bó hoa, lượng cung=lượng cầu = 150 bó hoa. Trên thị trường cân bằng, và giả sử xuất hiện tình trạng không cân bằng thì các yếu tố khác sẽ thúc đẩy thị trường đi đếntrạng thái cân bằng, ổn định .

Giả sử thị trường đang ở trạng thái chưa cân bằng. Hoa đang ở mức giá 100 nghìn đồng/bó hoa. Tại mức giá này, lượng cầu mà những người tiêu dùng mong muốn là 250 bó hoa. Song tại mức giá này, những người sản xuất chỉ sẵn lòng cung cấp 50 bó hoa. Lượng cung nhỏ hơn lượng cầu biểu thị trạng thái không ăn khớp giữa kế, hoạch cung cấp của những người sản xuất và kế hoạch mua hàng của những người tiêu dùng. Trong trường hợp ví dụ trên, một số người tiêu dùng sẽ không mua được sữa ở mức giá mà họ mong muốn.

Ở đây, tồn tại một sự thiếu hụt về hàng hóa hay dư thừa về cầu, sự thiếu hụt hàng hóa sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh giữa những người mua. Để mua được hàng, một số người tiêu dùng nào đó sẽ đề nghị một mức giá cao hơn và điều đó sẽ tạo ra áp lực đẩy giá cao lên. Với mức giá cao hơn, những người bán sẽ được khuyến khích để gia tăng lượng cung (nếu ở giá 300 nghìn đồng/bó thì lượng cụng là 100 bó). Đồng thời ở mức giá này, người mua sẵn sàng mua ít hàng hơn trước (lượng cầu chỉ còn 200 bó).

Sự thiếu hụt hàng hóa được cắt giảm. nếu sự thiếu hụt hàng hay dư cầu vẫn còn thì áp lực tăng giá vẫn tồn tại. Áp lực này chỉ mất đi, xu hướng tăng giá hàng hóa trên thì trường chỉ dừng lại khi giá đạt đến mức cân bằng. Khi đó ở sản lượng P cân bằng lượng cung. Ta có thể minh họa bằng đồ thị sau đây:

Ở thị trường hoa nói trên, ở mức giá 700 nghìn đồng/bó hoa , nhà sản xuất thu được lợi nhuận cao nên lượng cung cao : 250 bó hoa, còn người tiêu dùng chỉ tiêu dùng 100 bó hoa. Trên thị trường xuất hiện tình trạng dư cung(dư 100 bó hoa). Tuy nhiên, giá còn cao, nhà sản xuất tiếp tục vào thị trường, cung ứng thêm lượng hoa và đầy giá lên 900 nghìn đồng/bó hoa. Lúc này, lượng cung lên tới 250 bó hoa còn lượng cầu giảm mạnh còn 50 bó hoa.

Chênh lệch giữa lượng cung và lượng cầu lớn (200 bó hoa). Trên thị trường sẽ ế hoa ,nghĩa là nhà sản xuất không bán được hoa, buộc phải hạ giá. Hạ đến mức giá 700 nghìn đồng, lượng hoa vẫn dư 100 bó và cuối cùng đến mức giá 500 nghìn đồng, lượng cầu bằng lượng cung. Thị trường cân bằng

Hy vọng bài viếtgiúp bạn hiểu hơn vềCầu là gì? Cung là gì? Quy luật cung cầu và giá cả thị trường, tiền tệ. Mọi thông tin chỉ giúp bạn tham khảo.

TAGS
Scroll To Top