THÔNG TIN NÓNG:

Thanh khoản là gì? Tính thanh khoản là gì? Tính thanh khoản của tài sản như thế nào?

Thanh khoản là gì? Đây là một khái niệm rất phổ biến trong tài chính, có tên tiếng anh là Liquidity. Khái niệm này hiểu đơn giản là khả năng mua đi bán lại của một sản phẩm hoặc tài sản nào đó. Vậy cách hiểu đó đã chính xác chưa? Thanh khoản thực chất là gì?

Thanh khoản là gì?

Khái niệm thanh khoản là gì?Thanh khoản là một khái niệm được sử dụng phổ biến trong các ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực tài chính. Tính thanh khoản có tên tiếng Anh là Liquidity, có nghĩa là tính lỏng, hoặc mức độ lưu động của một sản phẩm/ tài sản bất kỳ có thể mua vào/ bán ra mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá trị thị trường của nó. Hiểu đơn giản hơn, tính thanh khoản dùng để chỉ khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của một sản phẩm hoặc tài sản bất kỳ.

Với cách định nghĩa như trên, tiền mặt được xem là tài sản có tính thanh khoản cao nhất, bởi nó có thể dùng để mua bán, trao đổi hàng hóa/ dịch vụ mà giá trị của nó hầu như không thay đổi. Ngoài ra, có một số loại tài sản như bất động sản, cổ phiếu, máy móc… mang tính thanh khoản thấp hơn vì để cần có thời gian (đôi khi là rất dài) để chuyển đổi các loại tài sản này thành tiền mặt. 

thanh khoản là gì

Tính thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản là khái niệm thuộc lĩnh vực tài chính. Tiếng Anh gọi thanh khoản là Liquidity. Tức đó mức độ lưu động của sản phẩm hay tài sản nào đó được mua vào hay bán ra trong thị trường. Mà đặc biệt giá trị trường của chúng sẽ không ảnh hưởng.

Để hiểu đơn giản hơn, bạn có thể hình dung tính thanh khoản là khả năng chuyển đổi được thành tiền mặt của tài sản hay sản phẩm nào đó.

Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Bởi vì chúng được dùng để đổi lầy hàng hóa, sản phẩm dịch vụ mà giá trị không thay đổi.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với các tài sản khác bao gồm máy móc, bất động sản, thiết bị,… đều có tính thanh khoản thấp hơn vì để chuyển thành tiền mặt thì cần mất một khoảng thời gian dài.

Tính thanh khoản có ý nghĩa quan trọng. Nếu giá của tài sản ngắn hạn ít bị biến động trên thị trường thì chúng có tính thanh khoản cao. Đặc biệt, thị trường càng năng động thì tính thanh khoản sẽ càng cao.

tính thanh khoản là gì

Các loại tài sản có tính thanh khoản

Trên lý thuyết, thị trường có 5 loại tài sản có tính thanh khoản: Tiền mặt, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, các khoản ứng trước ngắn hạn và hàng tồn kho. Các sản phẩm như vàng, bất động sản, bảo hiểm… sẽ được xếp vào 1 trong 5 loại tài sản có tính thanh khoản đó.

Trong 5 loại tài sản có tính thanh khoản trên, tiền mặt là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Vì đây là tài sản có thể dùng để thanh toán và lưu thông, tích trữ. 

Lương gross là gì? Lương net và lương gross khác nhau như thế nào?

Hàng tồn kho là tài sản có tính thanh khoản thấp nhất. Vì cần nhiều công đoạn mới có thể chuyển thành tiền mặt. Thông thường, hàng tồn kho sẽ chuyển hóa thành khoản phải thu. Sau đó mới trở thành tiền mặt. 

Tuy nhiên, trên thực tế thì không chỉ có 5 loại tài sản trên có tính thanh khoản. Chứng khoán là loại tài khoản có tính thanh khoản số 6. Đây là một loại tài sản thanh khoản đặc biệt.

Các loại thanh khoản hiện nay 

Trên thị trường hiện nay thường nhắc đến hai loại thanh khoản chính. Đó là thanh khoản ngân hàng và thanh khoản chứng khoán.

Trong đó, thanh khoản chứng khoán là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của chứng khoán và ngược lại. Thanh khoản ngân hàng là khả năng giải ngân các khoản tín dụng của ngân hàng. Hoặc khả năng rút tiền gửi của ngân hàng. 

Dù chọn thanh khoản bằng hình thức nào thì cũng có rủi ro. Đối với thanh khoản chứng khoán, rủi ro nằm ở khả năng bán lại. Khi chứng khoán không thể bán ra được, nhà đầu tư sẽ phải chịu thua lỗ. 

Đối với thanh khoản ngân hàng, rủi ro nằm ở khả năng huy động vốn và số lượng tiền mặt dự trữ tại ngân hàng. Tuy nhiên, phần thiệt hại của rủi ro do thanh khoản gây ra sẽ do ngân hàng chịu trách nhiệm.

loại thanh khoản

Kết luận

Thanh khoản là một khái niệm rộng. Nó bao quát nhiều vấn đề. Hiểu được thanh khoản là gì, bạn không chỉ đầu tư thông minh hơn. Mà còn giảm nguy cơ rủi ro khi đầu tư. Cùng với đó là thông minh hơn khi lựa chọn ngân hàng để sử dụng.

INC là gì? Doanh nghiệp INC khác doanh nghiệp khác như thế nào?

TAGS
Scroll To Top